eagle

Pametni (SMART) ciljevi

Kako ostvariti naše ciljeve

Ankete pokazuju da se svake godine mnogi ljudi odlučuju na promene i postavljaju sebi nove ciljeve u profesionalnom i ličnom životu. Nažalost, više od 80% donesenih odluka se ne ostvare jer se većina ciljeva napusti najduže za tri mjeseca a neki se nikad ni ne počnu realizovati.

Pametno postavaljanje ciljeva nije tako jednostavno kao što izgleda. Coaching pomaže u postavljanju ciljeva prema SMART kriterijima. SMART ciljevi vam pomažu da razjasnite svoje ideje, usredsredite svoje napore, produktivno iskoristite svoje vreme i resurse i tako povećate šanse da dobijete ono što želite.

Da bi vaš cilj bio SMART mora zadovoljiti sljedeće kriterije:

Specifičan (specific) – odgovoriti na šest pitanja: Ko? Šta? Gdje? Kada? Koji? Zašto?
Mjerljiv (measurable) – pratiti rezultate i mjeriti napredak s konkretnim pokazateljima (Koliko?)
Ostvariv, dostižan (Attainable) – definisati ostvariv i moguć cilj.
Realan (realistic) – definisati realan cilj, vi ste jedini koji odlučuje o visini vašeg cilja
Termin (time) – definisati cilj u određenom vremenskom periodu ili u određenom roku

Ciljevi su nekad samo ambiciozne i nedostižne želje i treba praviti razliku između ciljeva i želja. Želja je cilj bez plana a cilj bez plana: ko, šta, kako, kada, zbog čega, zašto, na koji način – će se teško ostvariti. Plan je presudan za uspjeh i pomaže vam da na putu do realizacije cilja vidite gdje ste trenutno i što biste još mogli poduzeti da ostvarite taj cilj.
Da bi cilj bio realan i ostvariv treba da bude ni suviše lak ni previše težak. Jedan veliki, ambiciozni cilj se lakše ostvaruje ako se podijeli na više malih ciljeva.

Zašto ne bi postaviti mali, kratkoročni cilj?

Fokusiranje na kratkoročne SMART ciljeve pomaže da ostanete motivisani. Na primer, koncentrišite se manje na dugoročni cilj da smršate 10 kg a više na to da radite neku fizičku aktivnost 2-3 puta nedeljno i da jedete zdravu hranu u malim količinama.

Postavljanje ciljeva je vodič kroz život. Coaching sa SMART ciljevima pomaže da se izbjegne način razmišljanja “Sve ili ništa” (“Crno ili bijelo” ) koje dovodi do toga da se na prvoj prepreci odustaje od cilja i gubi motivacija.

Close Menu